Analiza konkurencji – skupia się na jednorazowych działaniach badawczych, w celu powiększenia wiedzy o konkurencie oraz uzupełnienia działań z zakresu monitoringu konkurencji w tym:  • analiza mocnych i słabych stron konkurencji,

  • badanie struktury i zatrudnienia konkurencji,

  • analiza klientów konkurenta,

  • strategiczna ocena działań konkurencji.  • Zajmujemy się również monitorowaniem konkurencji więcej…