Badania ilościowe – służą opisywaniu rzeczywistości w kategoriach ilościowych, przeprowadzane na dużych liczebnie próbach, wyniki oszacowane prawdopodobieństwem możemy przekładać na daną populację. Dzięki badaniom ilościowym możemy określić zasięg, stopień, kierunek i natężenie interesującego nas zjawiska, a także występujące zależności między cechami/kategoriami danych zjawisk.


Metodologia:

    Badania ankietowe

    Osobisty wywiad na wystandaryzowanym kwestionariuszu, przeprowadzony przez ankietera techniką PAPI /Paper and Pencil Interview/.

    Analizy rynkowe, marketingowe

    Analizy ze wszelkich dostępnych źródeł, dostarczają pełną gamę wniosków, informacji i rekomendacji. Dostarczamy danych na każdy zadany temat, konstruujemy specyficzne narzędzia badawcze dostosowane do Państwa potrzeb.