Badania jakościowe – służą nam do charakterystyki danego zjawiska ze względu na posiadane przezeń cechy, dają nam dużo informacji pochodzących od małej liczby osób, dostarczają wielu danych i pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ??dlaczego??, zrozumieć i zgłębić temat, wyjaśnić i zobrazować dany przedmiot. Są krokiem milowym do poznania motywów i zachowań.


Metodologia:

    Individual Exclusive Overview /IEO/

    Badanie indywidualnie dopasowywane do Państwa potrzeb, wymagające od nas użycia niestandardowych form zbierania danych, dużej otwartości na narzędzia i metody badawcze, zbierające wiele wiarygodnych informacji, od odpowiednio dobranej grupy osób, dające pełne i wartościowe analizy sytuacji rynkowo-marketingowej klienta.

    Indywidualny wywiad pogłębiony

    Rozmowa z respondentem, przeprowadzona na podstawie scenariusza lub niestandardowego kwestionariusza wywiadu. Wywiad jest przeprowadzony przez specjalnie do tego przeszkoloną osobę. Bezpośredni wywiad pogłębiony zapewnia respondentom komfort, co jest czynnikiem bardzo istotnym, szczególnie gdy temat badań odnosi się do spraw drażliwych.