Firma Projekt 40 Group ma na celu pomoc klientom działającym w sektorze farmaceutycznym związanym ze sprzedażą leków ARV i hepatologicznych. Oferujemy klientom praktyczną drogę do przewagi konkurencyjnej przez
dostarczanie wiarygodnych danych biznesowych, analiz i rekomendacji
opartych na rzetelnej metodologii badań.


Dla Państwa możemy zrealizować:

  • Monitoring konkurencji – więcej…
  • Analiza konkurencji – więcej…
  • Analiza reakcji rynku na Państwa produkt lub usługę.
  • Analiza efektywności strategii reklamowej lub promocyjnej.
  • Testy zapamiętywalności: wizyt przedstawicieli, komunikatu promocyjnego.
  • Analiza procesów decyzyjnych /zakupowych/ w placówkach służby zdrowia
    zajmujących się leczeniem ARV i hepatologicznym.