Badania rynku to: ??szósty zmysł?? każdej firmy. To system procesów służący zbieraniu precyzyjnych informacji i ich przetwarzania w celu wspierania kluczowych procesów decyzyjnych.
Dla Państwa możemy zrealizować:

    Badania jakościowe

    Służą nam do charakterystyki danego zjawiska ze względu na posiadane przezeń cechy, dają nam dużo informacji więcej…


    Badania ilościowe

    Służą opisywaniu rzeczywistości w kategoriach ilościowych, przeprowadzane na dużych liczebnie próbach, więcej…