Docieramy do placówek, osób i instytucji zajmujących się leczeniem ARV oraz wysokospecjalistycznymi procedurami hepatologicznymi, na terenie Polski,
a w szczególności do:  • lekarzy specjalizacji chorób zakaźnych
  • dyrektorów administracyjnych i medycznych
  • farmaceutów, kierowników aptek szpitalnych
  • ordynatorów oddziałów
  • przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji związanych z pacjentami
  • przedstawicieli instytucji rządowych zaangażowanych w działanie systemu opieki zdrowotnej.