Firma Projekt 40 Group ma na celu pomoc klientom działającym w sektorze
farmaceutycznym związanym ze sprzedażą leków ARV i hepatologicznych.

Oferujemy klientom praktyczną drogę do przewagi konkurencyjnej przez
dostarczanie wiarygodnych danych biznesowych, analiz i rekomendacji
opartych na rzetelnej metodologii badań.